فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات

فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات

Cereal Biotechnology and Biochemistryپوستر فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات

می‌رساند نشریه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات (Cereal Biotechnology and Biochemistry, CBB) با صاحب امتیازی دانشگاه رازی و با همکاری انجمن علمی بذر ایران، با کسب مجوز از کمیسیون نشریات علمی کشور با رتبه (ب)، به صورت فصلنامه علمی به زبان فارسی به همراه چکیده مبسوط به انگلیسی منتشر می‌گردد.

مقالات پژوهشی به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی و نیز مقالات مروری در تمامی جنبه‌های زیست‌فناوری، فیزیولوژی و بیوشیمی غلات و علوم وابسته مانند نشانگرهای مولکولی، کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک، ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتومیکس، ساختار و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، پلی‌ساکاریدها، پروتئین‌ها، روغن‌ها، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی دانه غلات و موضوعات مشابه را جهت بررسی و چاپ می‌پذیرد.

بدین وسیله ضمن دعوت از اساتید، محققین، پژوهشگران و دانشجویان عزیز اعلام می‌دارد، فرآیند داوری اولیه حداکثر ۱۰ روز و پذیرش نهایی حداکثر۶۰ روز خواهد بود.