مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب

مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب

Advanced Technologies in Water Efficiencyپوستر مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب

نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب بر اساس ارزیابی و رتبه بندی نشریات توسط دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب رتبه ب شده است.

نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب آمادگی دارد مقالات پژوهشگران گرامی داخلی و خارجی را در تمامی زمینه های موضوعی مرتبط با مهندسی آب (سازه های آبی، آبیاری و زهکشی و منابع آب)، جهت پذیرش و انتشار مورد بررسی قرار دهد.

پروانه انتشار نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب به شماره ثبت ۸۷۹۵۰ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ صادر گردید.

این نشریه دستاوردهای پژوهشی محققان صنعت آب را در زمینه های گوناگون علوم و مهندسی آب کشاورزی و رشته های مرتبط با آن را در محورهای ذیل پذیرفته و منتشر خواهد نمود:

مدلسازی های آزمایشگاهی و رایانه ای در خصوص رفتار جریان در مجاری روباز، تحت فشار و محیطهای متخلخل

برآورد نیاز آبی محصولات کشاورزی با نگاه به شرایط تغییر اقلیم

برنامه ریزی منابع آب کشاورزی

تغییر اقلیم، سیل و خشکسالیهای هیدرولوژیکی

سازه های آبی و پایش بهنگام در بهره برداری از شبکه های آبیاری علی الخصوص در زمینه رسوبگذاری

کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب

آبیاری و زهکشی و بهینه سازی مصرف کشت

برنامه نویسی رایانه ای در زمینه گسترش مدلهای شبیه سازی جریان در محیطهای روباز، تحت فشار و متخلخل