فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی

فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی

Societies in Persian literatureپوستر فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی

فصلنامه «اجتماعیات در ادب فارسی» گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در سال۱۴۰۱ موفق به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است. این مجله با هدف کسب امتیاز علمی- پژوهشی آماده دریافت مقالات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در زمینه مطالعات بین رشته­ ای ادبیات و علوم اجتماعی می ­باشد. در این راستا از پژوهشگران گرامی دعوت می شود؛ پژوهش های خود درشاخص های زیر را به این فصلنامه ارسال نمایند:

مبانی نظری جامعه شناسی ادبیات، مبانی نظری نقد جامعه ­شناختی و رویکردهای آن، نقد و بررسی آثار ادبی با رویکرد نقد جامعه­ شناختی، تاثیر پیدا و پنهان آثار ادبی بر وقایع و تحولات اجتماعی، تاثیر سنت‌های فرهنگی و تحولات اجتماعی بر شکل­ گیری تخیل نویسنده، بازنمود اجتماع و دگرگونی­ های اجتماعی در شکل­ گیری ژانرهای گوناگون ادبی، انعکاس وقایع اجتماعی و ارزش‌های نهفته جامعه در عرصه‌های روایت، فرم و معنا، تاثیر سلسله ها و نهادهای حکومتی، آداب و رسوم و فرهنگ ایران در شکل­ گیری آثار ادبی، ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و رابطه میان جامعه و ادبیات و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر، تحول نگرش های اجتماعی مردم و سیر اندیشه ،اعتقادات و اخلاقیات در اعصار مختلف و انعکاس آن در آثار ادبی، و سایر موضوعات متناسب با رویکرد مجله.