نشریه بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

نشریه بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

International Journal of Educational Sciences, Psychology and Sports Sciencesپوستر نشریه بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

نشریه بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی، فصلنامه ای در زمینه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی است به زبان فارسی منتشر می شود.

نشریه بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی این امکان را فراهم می سازد تا پژوهشگران ارجمند با انتقال آخرین یافته های خویش به تقویت پایه های علمی کشور بپردازند. این نشریه مقاله های پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی در همه زمینه های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مختلف را به چاپ می رساند. نشریه بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی در هر سال، چهار نوبت به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) به صورت فصل نامه از سوی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران به چاپ می رسد. محورهای نشریه به شرح ذیل است:

· روانشناسی:

· روانشناسی و فرهنگ

· روانشناسی شناختی تربیتی

· روانشناسی قانونی و جنایی

· روانشناسی عملکرد و ورزش

· روانشناسی و فضای مجازی

· شناخت، هیجان و تکنولوژی

· روانشناسی خانواده و ازدواج

· روانشناسی کودک و نوجوان

· روانشناسی و شناخت اجتماعی

· روانشناشی رفتارهای اعتیادی و عادتی

· روانشناسی شهری و رفتار شهروندی

· روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی

· فرآیندهای شناختی و روانشناسی

· کاربرد تکنولوژی و تشخیص روانشناختی

· مداخلات روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی

· روانشناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی

· اخلاق حرفه ای در روانشناسی

·
علوم تربیتی:

· آموزش و پرورش

· فلسفه تعلیم و تربیت

· برنامه ریزی درسی

· تعلیم و تربیت اسلامی

· برنامه ریزی آموزشی

· آموزش در پرورش ابتدایی

· آموزش پیش دبستانی

· اخلاق اسلامی

· اعتیاد

· آسیب های اجتماعی

· سلامت روان

· جامعه شناسی

· سبک زندگی

· مدیریت آموزشی

· تکنولوژی آموزشی

· برنامه ریزی آموزشی

· یادگیری

· تعلیم و تربیت در اسلام

· اخلاق

· رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت

·

علوم ورزش و تربیت بدنی:
مدیریت ورزش:

· مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

· مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

· مدیریت بازاریابی در ورزش

· مدیریت رویدادهای ورزشی

· مدیریت رسانه های ورزشی

· مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

·
فیزیولوژی ورزش:

· فیزیولوژی علمی عضلانی

· فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

· فیزیولوژی ورزشی

· فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

· فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

· فیزیولوژی ورزشی کاربردی

· قلب و عروق و تنفس

· بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

· فیزیولوژی تغذیه ورزش

·
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی:

· تربیت بدنی مخصوص

· حرکات اصلاحی

· امداد ورزشی

·
رفتار حرکتی:

· رشد حرکتی

· یادگیری حرکتی

· آموزش تربیت بدنی

· اسلام و تربیت بدنی

· فرهنگ در ورزش

· اخلاق ورزشی

· بیومکانیک ورزشی

· روانشناسی ورزشی

·
تکامل ورزش:

· فناوری پوشیدنی در ورزش

· طب ورزشی

· تمرین ورزشی

· مکمل ورزشی

· تناسب اندام و سلامتی

· ترکیب بدنی

· آنتروپومتری (انسان سنجی)

نظارت و تجزیه و تحلیل ورزش