فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی

Police knowledge of North Khorasanپوستر فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی نشریه "علمی-تخصصی" فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی است که از سال ۱۳۹۳ با اخذ مجوزهای لازم شروع به کار نموده و دبیرخانه آن در محل مرکز تحقیقات کاربردی آن فرماندهی مستقر می باشد. این دفتر به عنوان نماینده پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا از سال ۱۳۸۷ در فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی با هدف پاسخگویی علمی به نیازهای پژوهشی پلیس خراسان شمالی راه اندازی گردید. مقالات چاپ شده در این نشریه عموما، دستاورد پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در این مرکز علمی تحت عناوین: طرح تحقیقاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری تخصصی و مقالات سفارشی می باشد.

این نشریه افتخار آن را دارد که فرصتی ارزشمند را برای چاپ و انتشار مقالات پژوهشگران و علاقمندان به تحقیق در حوزه نظم و امنیت در محیط جغرافیایی استان خراسان شمالی فراهم نموده است.

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی که به طور مختصر ((فصلنامه دانش انتظامی)) نامیده می شود، در جهت تحقق اهداف، سیاست ها و چشم انداز فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی و با اهداف زیر منتشر می گردد:

تولید مبانی نظری و عملی نظم و امنیت در حوزه جغرافیایی و انتظامی استان خراسان شمالی؛
ارائه الگوها و روش های نظری و کاربردی در ارتقای نظم و امنیت استان خراسان شمالی؛
تبیین نقش نهادها و ارگان ها در ارتقای امنیت استان؛
اشاعه و گسترش دانش های امنیتی و انتظامی در سطح استانی و کشوری؛
فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل مربوط به حوزه نظم و امنیت استان خراسان شمالی؛
پدافند غیرعامل در استان خراسان شمالی.