مجله شورورزی

مجله شورورزی

Biosaline Agricultureپوستر مجله شورورزی

بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۶ شورای انتشارات سازمان به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲، با انتشار مجله ترویجی شورورزی مورد درخواست مرکز ملی تحقیقات شوری موافقت شده است. لذا از پژوهشگران، کارشناسان و بهره‌­برداران محترم دعوت می­‌شود که مقالات خود را که مرتبط با حوزه‌­های زیر است به دفتر مجله ارسال نمایند:

۱-مدیریت تولید گیاهان زراعی و باغی در شرایط شور

۲-تنوع بخشی به محصولات کشاورزی با معرفی گونه‌های شورزیست

۳- مدیریت بهره‌­برداری پایدار از منابع خاک و آب شور در سامانه‌های شورورزی

۴- ارزیابی اقتصادی و اجتماعی، تولید در منابع آب و خاک شور و سامانه‌های شورورزی

۵- بهره‌برداری پایدار از آب و خاک شور در تولید علوفه، دانه‌های روغنی و پروتئینی، زراعت چوب، گیاهان دارویی و آبزی‌پروری

۶- تهیه خوراک دام با استفاده از محصولات سیستم های شورورزی