مجله تحقیقات سلامت در جامعه

مجله تحقیقات سلامت در جامعه

Journal of Health Research in Communityپوستر مجله تحقیقات سلامت در جامعه

علوم پزشکی و بهداشتی بسیاری از پیشرفتهای خود را مدیون استفاده از روش علمی تحقیق است. مفاهیم سلامتی، بیماری و عوامل موثر بر سلامتی در علوم پزشکی و بهداشتی مورد توجه بوده است و با توجه به حساسیت و جایگاه سلامتی، شناخت عوامل موثر بر سلامت و بیماری و کشف راه‌های ارتقای سلامتی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بکارگیری نتایج تحقیقات می‌تواند به تولید دانش مربوط به سلامت و بیماری منجر شده و روشهای ارائه خدمات بهداشتی را بهبود بخشد
.

مجله علمی تحقیقات سلامت در جامعه (JHRC)، نشریه‌ای تخصصی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.نشریه تحقیقات سلامت در جامعه، نشریه‌ای تخصصی متعلق به حوزه‌های علوم بهداشتی(سلامت سالمندی، اپیدمیولوژی، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی، طب کار، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، مدیریت بهداشت درمان، تغذیه، بهداشت باروری، جامعه‌شناسی سلامت، رفاه اجتماعی) و سایر حوزه‌های مرتبط می‌باشد.


مجله تحقیقات سلامت در جامعه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ موفق به اخذ موافقت اصولی انتشار از سوی کمسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۴ به شماره ثبت ۹۴/۴۱۸۹ دارای مجوز چاپ و انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید و در جلسه شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله تحقیقات سلامت در جامعه حائز رتبه علمی-پژوهشی گردید.

نشریه تحقیقات سلامت در جامعه به عنوان نشریه‌ای علمی به منظور گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی محققان کشور به زبان فارسی در زمینه‌های مرتبط با سلامت جامعه و نیازهای بهداشتی فعالیت می‌نماید. مخاطبان این نشریه اعضای هیات علمی، دانشجویان رشته‌های مختلف علوم بهداشتی، مدیران، کارشناسان و کارکنان بهداشتی درمانی می‌باشند.

در جلسه شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور،مجله تحقیقات سلامت در جامعه حائز رتبه علمی-پژوهشی گردید.