مجله بوم شناسی منابع آبی

مجله بوم شناسی منابع آبی

Ecological of Water Resources Journalپوستر مجله بوم شناسی منابع آبی

مجلات تخصصی ترویجی شیلاتی یکی از رسانه‌های ارزشمند به‌منظور ایجاد ارتباط بین محققان، صاحب‌نظران از یک سو و بهره‌برداران، صیادان و آبزی‌پروران از سوی دیگر می‌باشد که این ارتباط موجب ارتقای علمی کاربران و ارائه راهکار برای چالش‌های موجود را فراهم می‌کند و به این ترتیب مجلات ترویجی نقش خود را به‌عنوان ابزاری قدرتمند در ارائه نتایج پژوهش‌های کاربردی ایفا می‌نمایند. در این راستا، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان اقدام به انتشار مجله تخصصی ترویجی به‌صورت دو فصلنامه و با نام بوم‌شناسی منابع آبی نمود. این مجله به‌منظور نشر و ترویج فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های علوم شیلاتی و با تاکید بر مباحث بوم‌شناسی را به چاپ می‌رساند و در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. مجله بوم‌شناسی منابع آبی، مقالات مرتبط با اثرات توسعه بر منابع آبی، ارزیابی ریسک سلامت و اکولوژیک ناشی از آلاینده‌های مختلف در منابع آبی، اثرات ناشی از تغییر اقلیم، کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر، توسعه آبزی پروری، تنوع زیستی آبزیان، بازسازی ذخایر آبزیان، کاربرد ژنتیک در علوم دریایی، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی دریایی را به چاپ می‌رساند. امیدواریم محققان، اندیشمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مذکور با ارسال مقاله‌های ترویجی خود، ما را در ارتقای سطح آگاهی بهره‌برداران و انتشار کاربردی نتایج حاصل از پژوهش‌های علمی یاری رسانند. داوران محترم وظیفه بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات را دارند و با اعلام نظرات اصلاحی خود به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند.

حوزه های پذیرش مقالات:

اثرات توسعه بر منابع آبی
ارزیابی ریسک سلامت و اکولوژیک ناشی از آلاینده های مختلف در منابع آبی
اثرات ناشی از تغییر اقلیم
کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر
توسعه آبزی پروری
تنوع زیستی آبزیان
بازسازی ذخایر آبزیان
کاربرد ژنتیک
بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی