فصلنامه علمی پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست

فصلنامه علمی پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست

Research in Safety, Health and Environment Quarterlyپوستر فصلنامه علمی پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست

این نشریه توسط دانشکده و پژوهشکده پدافندغیرعامل دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر می شود.

نشریه پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست طی مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به شماره ۳۰۲۹ به تصویب رسیده است. این نشریه آخرین دستاورهای محققین کشور را که حاصل پژوهش های اصیل و حاوی نتایج جدید در زمینه های تخصصی ذیل است منتشر می کند:

محورهای موضوعی نشریه:

۱- مخاطرات محیط های نظامی، صنعتی و شهری

۲- سوانح و حوادث زمینی، دریایی و هوایی

۳- ایمنی حریق و انفجار

۴- آلاینده های محیط زیست و سلامت انسان

۵- عوامل زیان آور شغلی در محیط کار

۶- مدیریت خطاهای انسانی

۷- ارتباط پدافند غیرعامل با ابعاد HSE

۸- قوانین، مقررات و الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۹- سیستم ها و فناورهای نوین HSE

۱۰- ارزیابی و مدیریت ریسک خطرات

۱۱- سایر موارد مرتبط با محورهای ایمنی، سلامت و محیط زیست