مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیماری ها در دامپزشکی

مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیماری ها در دامپزشکی

Promotional journal of vaccines and disease prevention in veterinary medicineپوستر مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیماری ها در دامپزشکی

با تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که قانون تشکیل آن در ۱۶ دی ماه ۱۳۰۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، عصر جدیدی در شناخت بیماری های عفونی و بیماری های مشترک میان انسان و دام و همچنین امکان استفاده از روش های علمی مدرن جهت پیشگیری و کنترل این بیماری ها در ایران آغاز گردید. در یک قرن گذشته:

وقوع جنگ های جهانی اول و دوم
وقوع جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران با سابقه حملات مرگبار شیمیایی و تهدید استفاده از سلاح های بیولوژیک بر علیه شهروندان غیر نظامی، تحمیل انواع تحریم های اقتصادی تاثیر گذار بر غیر نظامیان،
رونق یافتن پرورش و نگهداری حیوانات خانگی، از جمله گونه های اگزوتیک غیر بومی،
همه گیری جهانی بیماری کرونا با تحمیل تلفات میلیون ها نفر در جهان و ده ها هزار نفر در ایران
باعث گردیده جایگاه و اهمیت صنعت واکسن و فرآورده های بیولوژیک بیش ار پیش بر همگان مشخص گردد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۸ اراده سازمانی برای تشکیل و معرفی یک مجله ترویجی که بصورت ویژه به موضوعات مربوط به واکسن بپردازد در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شکل گرفت و اقدامات انجام پذیرفته منجر به صدور مجوز انتشار مجله "ترویجی واکسن و پیشگیری از بیماری ها در دامپزشکی" در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی گردید. این مجله در حال حاضر بصورت دو فصلنامه در سال منتشر می گردد.

با توجه به عنوان و دامنه عملکرد، مقالات این مجله باید در ارتباط با موضوعات زیر باشند که پس از پذیرش و داوری به چاپ می رسند :

- یافته های علمی و تجارب محققین در حوزه واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط،

- یافته های علمی و تجارب محققین در حوزه اپیدمیولوژی، پیشگیری، مدیریت بهداشتی، ایمنی و امنیت زیستی و کنترل بیماری های عفونی دام ها و سایر حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات،

- تاریخچه تولید واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط در پزشکی و دامپزشکی،

- تاریخچه کنترل بیماریهای عفونی حیوانات و نیز بیماری های عفونی قابل انتقال میان انسان و حیوانات،

- یافته های علمی و تجارب محققین در حوزه ساخت، تضمین و کنترل کیفیت واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط،

- صنعت و تجارت تولید، عرضه و بازار فراورده ای بیولوژیک، و کنسرسیوم های منطقه ای و جهانی واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط در گذشته، حال و آینده،

- معرفی سویه ها، سلول ها، روش ها و تجهیزات جدید مرتبط با صنعت ساخت واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط و اهمیت کاربردی آنها در افزایش کمی و کیفی و همچنین کاهش هزینه های تولید، ضایعات و افزایش بهره وری،

- روش های درست و ایمن در تولید، عرضه و مصرف واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط و همچنین غیر فعال سازی، فرآوری و بازیافت پسماند آن ها،

- نقش واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط در تامین بهداشت و سلامت جامعه انسانی و حیوانات و همچنین پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات،

- مبانی اخلاقی در تحقیق و تولید واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک مرتبط،

- مبانی اخلاقی در انجام تحقیقات و تشخیص بیماری های عفونی و پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات،

- بزرگداشت محققین تاثیر گذار ایرانی و غیر ایرانی در زمینه تحقیق و تولید واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک و پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات،

- معرفی فعالیت های نهادها و سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی دامپزشکی و غیر دامپزشکی مرتبط با تحقیق و تولید واکسن و دیگر فرآورده های بیولوژیک و همچنین تحقیق، تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی حیوانات و بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوانات نظیر FAO و OIE و WHO،

- اهمیت و جایگاه واکسن و فرآورده های بیولوژیک مرتبط در معادلات سیاسی جهانی، جنگ، پدافند غیر عامل و همچنین دفاع بیولوژیک