پژوهش نامه اصول فقه اسلامی

پژوهش نامه اصول فقه اسلامی

Research paper on principles of Islamic jurisprudenceپوستر پژوهش نامه اصول فقه اسلامی

مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام، تحت اشراف آیت الله العظمی شبیری زنجانی حفظه الله در زمینه رشد و شکوفایی استعداد طلاب نمونه و نخبه و هموار نمودن مسیر به فعلیت رساندن قوه اجتهاد مستعدین دانش فقه آل البیت علیهم السلام تلاش می کند و به فضل الهی در این زمینه به موفقیتهای چشم گیری دست یافته است. در این میان مطالبه جامعه علمی در دسترسی به دست آوردهای علمی این مرکز و دیگر مراکز علمی همسو، مدرسه را بر آن داشت تا با انتشار مجله ای علمی تخصصی، تولیدات علمی دانش پژوهان این دانش را سامان داده و علاقمندان به این علم را در یک کانون علمی گرد هم آورد.

انتشار آغازین مجله از سال ۱۳۹۰ش و به شیوه فصلنامه و در قالب پیش شماره رخ نمود و حسب تلاش در جهت بالندگی نخبگان حوزوی و تقویت بنیه علمی و آماده سازی ایشان برای گام گذاردن در مسیر اجتهاد به نام وزین «تا اجتهاد» نامیده شد. با انتشار ۱۴ پیش شماره نوبت آن رسید که مجله با تفکیک علوم به سه مجله مبدل گردد. از همین روی مجله «تا اجتهاد» در زمینه دانش فقه و به صورت دوفصلنامه و مجله «پژوهش نامه اصول فقه اسلامی» در زمینه دانش اصول و به صورت سالنامه و مجله «پژوهش های رجالی» در زمینه دانش رجال و به صورت سالنامه اجازه نشر یافته و هم اکنون در حال انتشار می باشد.