پژوهشنامه علوم دفاعی

پژوهشنامه علوم دفاعی

Defense Science Research Journalپوستر پژوهشنامه علوم دفاعی

فصلنامه پژوهشنامه علوم دفاعی دانشگاه افسری امام علی(ع) افتخار دارد، با رویکردی جدید در زمینه علوم دفاعی تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی اندیشمندان، استادان، صاحب نظران، و دانش پژوهان را در حوزه های مطالعات بین رشته ای علوم دفاعی (ریاضیات و تحقیق در عملیات در علوم دفاعی،فن آوری های نوین نظامی،کاربرد نانو فناوری در علوم دفاعی، جغرافیا و دفاع مقدس، جغرافیای نظامی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، استراتژی نظامی و دفاعی و روابط بین الملل؛ بهداشت و درمان نظامی، تاریخ نظامی و هنر جنگ، آینده پژوهی دفاعی در حوزه ماهیت، چرایی و چگونگی جنگ های آینده، آینده پژوهی مباحث نظامی- دفاعی با استفاده از انواع مدل های پیش بینی، ریاضیات مبتنی بر تئوری بازی ها و بازی جنگ، پدافند ش م ه و جنگ نوین در علوم دفاعی، پدافند غیرعامل، مهندسی عمران و سازه های دفاعی، مطالعات دفاعی استراتژیک، فناوری های نوین در حیطه های دفاعی و ... ) ارائه نماید.

فصلنامه پژوهشنامه علوم دفاعی وابسته به دانشگاه افسری امام علی(ع) می باشد که بر اساس مجوز شماره ۹۹/۱۲۱۱/۳۱۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ از سوی کمیسیون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره شاپا ۳۷۱۲-۲۷۸۳ و همچنین آیین نامه ۱۱/۲۵۶۸۵- ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.