فصلنامه بیمه و کشاورزی

فصلنامه بیمه و کشاورزی

The Quarterly Journal of Insurance and Agricultureپوستر فصلنامه بیمه و کشاورزی

فصلنامه بیمه و کشاورزی به عنوان تنها نشریه علمی اختصاصی بیمه کشاورزی از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز جدید شماره ۹۴۸۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، از زمستان ۱۴۰۲ به صورت فصلنامه الکترونیک توسط صندوق بیمه کشاورزی منتشر می گردد. این نشریه افتخار دارد مقالات علمی – پژوهشی پژوهشگران محترم در ارتباط با علوم بیمه و کشاورزی را، که قبلا در جایی منتشر نشده باشند ، بررسی و داوری کرده و در صورت تایید منتشر نماید.
نشریه مدیریت بیمه و کشاورزی از هم اکنون آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم در زمینه های فوق می باشد. خواهشمند است قبل از ارسال فایل مقاله، صفحه راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله خود را در فایل راهنمای تهیه مقاله وارد و طبق تنظیمات آن ارسال نمائید.

زمینه های پذیرش مقاله در فصلنامه بیمه و کشاورزی:

· مدیریت پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و تغییر اقلیم در راستای توسعه پایدار کشاورزی

· روش ها، فنون و راهبردهای مدیریت بیمه واحدهای بهره برداری کشاورزی و منابع طبیعی

· بیمه محصولات، فعالیت ها، فناوری ها و زیرساخت های کشاورزی و منابع طبیعی

· استفاده از فناوری های نوین در مدیریت ریسک کشاورزی و کاهش مخاطرات طبیعی

· ریسک های اقتصادی و مالی کشاورزی و منابع طبیعی

· چالش ها و زمینه های نوظهور در بیمه و مدیریت ریسک کشاورزی و منابع طبیعی

· مدل سازی و شبیه سازی مخاطرات محیطی کشاورزی و سامانه های مدیریت آن ها

· سازگاری بهره برداران کشاورزی و منابع طبیعی و تاب آوری آن ها در برابر ریسک های طبیعی

· اقتصاد، سیاست گذاری، بازار، حقوق و دیپلماسی بیمه کشاورزی و منابع طبیعی

· جایگاه آموزش و ترویج در توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و منابع طبیعی

· نقش بیمه کشاورزی در تقویت تولید محصولات کشاورزی و دامی و امنیت و سلامت غذایی