فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

Knowledge Management in Sport Journalپوستر فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

این نشریه براساس مجوز شماره 23938/ص/99 مورخ 1399/6/15 معاونت محترم علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس مصوبه "دوازدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی " مورخ 1399/4/4 صادر شده است.

نشریه علمی مدیریت دانش در ورزش برای 3 سال پیاپی(1401، 1402 و 1403) در ارزیابی سالیانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به اخذ درجه A شد . کسب این موفقیت را به مسئولین اجرایی ، هیات تحریریه نشریه و جامعه دانشگاهیان استان و کشور تبریک عرض می نماییم. براساس بخشنامه های پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه، دانشجویان دکتری تخصصی برای شرکت در جلسات پیش دفاع متمرکز و دفاع از رساله جهت کسب امتیاز کفایت علمی لازم است گواهی پذیریش و یا انتشار مقالات مستخرج از رساله در نشریات با درجه A را ارائه نمایند.

لذا از پژوهشگران گرامی دعوت به عمل می آید جهت انتشار یافته های پژوهشی خود بر اساس محورهای فصلنامه به سایت مجله مراجعه فرمایند.

حوزه های تحت پوشش: اوقات فراغت ورزشی، بازاریابی ورزشی، رویداد ورزشی و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت ورزشی