مجله بهینه سازی در محاسبات نرم

مجله بهینه سازی در محاسبات نرم

Journal of Optimization in Soft Computingپوستر مجله بهینه سازی در محاسبات نرم

مجله بهینه سازی در محاسبات نرم (JOSC) به راه حل های سیستمی مبتنی بر فناوری محاسبات نرم اختصاص داده شده است. انتشار سریع دستاوردهای مهم در فناوری محاسبات نرم، الگوریتم های تکاملی و برنامه ریزی ژنتیک، شبکه های عصبی، نظریه مجموعه های فازی و سیستم های فازی، و نظریه آشوب را فراهم می کند.
محاسبات نرم ادغام تکنیک ها و ابزارهای محاسباتی نرم را در برنامه های کاربردی روزمره و پیشرفته فراهم می کند. با تلفیق ایده ها و تکنیک ها در محاسبات نرم با سایر رشته ها، مجله به عنوان یک سکوی واحد عمل کرده و نشر و توسعه این ایده¬های جدید را تسهیل می کند. به این ترتیب، این مجله یک مجموعه بین المللی برای همه محققان و دانشجویان درگیر در تحقیق و توسعه در این زمینه ی به سرعت در حال توسعه است.
مجله بهینه سازی در محاسبات نرم (JOSC) که توسط دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد (واقع در ایران) منتشر می شود، مقالات تحقیقاتی نظری و فنی اصلی و همچنین مقالات عملی را برای توسعه در حوزه محاسبات نرم منتشر می کند. این مجله بسیاری از موضوعات خاص را در مورد موضوعات نوآورانه و موضوعات خاص هدف قرار می دهد و تلاش می کند تا شکاف بین تحقیقات نظری و کاربردهای عملی را کاهش دهد.
این مجله از کلیه مقالات تحقیقاتی از سراسر جهان استقبال می کند. اعضای هیئت تحریریه از دانشگاه های مختلف هستند. مجله سعی می کند روند بررسی مقالات دریافتی را تسریع بخشد. مجله بهینه سازی در محاسبات نرم (JOSC) مقالاتی را منتشر کند که مطابقت کافی با اهداف و دامنه اعلام شده داشته باشند. و به طور مستمر در تلاش است تا فرآیندهای خود را با رعایت استانداردهای بین المللی مجلات بهبود بخشد. JOSC هزینه ای از نویسندگان برای چاپ مقالات خود در این مجله دریافت نمی کند.