فصلنامه علم مدیریت در صنعت

فصلنامه علم مدیریت در صنعت

Management science in industryپوستر فصلنامه علم مدیریت در صنعت

پژوهشنامه علم مدیریت درصنعت ،به عنوان نشریه ای پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد رفع مشکلات صنایع با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از سال 1401 در ایران منتشر می شود. نشریه با شماره مجوز 92089 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت نموده است لذا این درگاه علمی به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر تمامی مباحث مرتبط و نیمه مرتبط در تمامی رشته ها مقاله می پذیرد.

تحول و تعالی برای فراهم نمودن محیطی علمی جهت بهره برداری پژوهشگران باتمرکز بر چالش زدایی صنایع با امید به آن که این نشریه وضعیت مدیریت خرد و کلان را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این حوزه ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

حوزه های تحت پوشش:

مدیریت(مالی ، بازرگانی، صنعتی)،مهندسی صنایع،مدیریت آموزشی