نشریه توسعه پایدار جنگل

نشریه توسعه پایدار جنگل

Sustainable forest developmentپوستر نشریه توسعه پایدار جنگل

نشریه توسعه پایدار جنگل با داشتن مجوز از کمیسیون بررسی نشریات کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود که با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان رشته جنگلداری نسبت به انتشار آخرین نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه اقدام می نماید. نشریه توسعه پایدار جنگل با داشتن هیات تحریریه شناخته شده ملی متشکل از اساتید ایرانی بنام دانشگاه های داخل، یک مجله معتبر علمی به شمار می رود.

هدف این نشریه اطلاع رسانی و انتشار یافته های پژوهشی جدید در تمام رویشگاه های جنگلی ایران (جنگل های هیرکانی، جنگل های زاگرس، جنگل های ارسباران، جنگل های ایران و تورانی و جنگل های خلیج و عمانی) جهت استفاده پژوهشگران به ویژه متخصصان جنگل است. لازم بذکر است که موضوعات روز علوم جنگل در داخل کشور، دارای اولویت بررسی هستند. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می شوند.