فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

APDI Journalپوستر فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

«فصلنامه انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران» نشریه‌ای علمی- تخصصی در مباحث مرتبط با مهندسی پدافند غیرعامل است. این نشریه توسط انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران پایه‌گذاری شده است و در حال گرفتن تایید اعتبار علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به صورت فصل‌نامه می باشد. در این نشریه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و مروری ارزشمند برای حوزه های پدافند غیرعامل اعم از سازه‌های امن زیرزمینی، مدیریت بحران دفاعی، IT و جنگ سایبری، استحکامات و تخریب، اقتصاد مقاومتی، سامانه های شناسایی و تهدیدات زیستی منعکس شود.