فصلنامه انرژی ایران

فصلنامه انرژی ایران

Iranian journal of Energyپوستر فصلنامه انرژی ایران

نشریه انرژی ایران ( ISSN=۱۰۲۸-۳۷۰۶, eISSN=۲۳۲۲-۱۲۴۰ )با حضور ۲۰ ساله خود در بین نشریات معتبر علمی یکی از قدیمی ترین و مشهورترین نشریات تخصصی برق و انرژی در کشور می باشد که از سال ۱۳۸۹ با تلاش شبانه روزی همکاران این نشریه در ششمین نشست شورای راهبری ISC جزء نشریات ضریب تاثیردار شناخته شده است. لذا بدینوسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران علاقه مند به موضوعات برق و انرژی دعوت به عمل می آید تا دستاوردهای علمی و پژوهشی منتشر نشده خود را برای انتشار در نشریه انرژی ایران در قالب مقاله ارسال نمایند.


اهداف کلان فصلنامه انرژی ایران عبارتند از:

اشاعه اندیشه ها و خلاقیت های علمی
پرورش، ارتقاء و ارائه وسیع اطلاعات علمی پژوهشی محققین
در دسترس قرار دادن جدیدترین نتایج تحقیقات پژوهشگران در زمینه های مرتبط با انرژی
فراهم نمودن زمینه ای جهت تبادل اطلاعات و نتایج پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی میان محققین و مجامع علمی
اعتلای سطح دانش نظری و کاربردی در زمینه انرژی