مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciencesپوستر مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

رشد، توسعه و پیشرفت جوامع امروزی در گرو رشد و تعالی علمی کشورهاست. انتقال یافته های علمی، انجام تحقیقات و مبادله اطلاعات بین دانشگاه ها، عامل تعیین کننده ای در رشد و اعتلای علمی، فرهنگی و زمینه ساز خوکفایی است. یادگیری الکترونیکی در جهان به ویژه در عرصه ی آموزش عالی و توسعه‌ی مداوم نیروی انسانی به سرعت در حال افزایش و غلبه بر روش‌های آموزش حضوری و سنتی هستند. در ایران نیز این اقبال به طور چشم گیر در سطح آموزش عالی مشاهده می‌شود با توجه به اینکه در چشم انداز بیست ساله، مساله جهانی شدن، توسعه، توجه به آموزش، فناوری و تعامل سازنده جهانی ضمن حفظ هویت ملی، اسلامی و انقلابی مورد تاکید زیادی قرار گرفته است. و در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور ارتقا سطح دانش، آگاهی و توسعه کیفیت یادگیری الکترونیکی ، به اشتراک گذاردندن یافته های علمی در این حوزه در دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه آخرین نوآوری ها، از ابتدای سال ۸۹ فصلنامه مدیا " مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی" را برای اولین بار درایران بطور پیوسته منتشر می کند.