مجله چیلر و برج خنک کن

مجله چیلر و برج خنک کن

Journal of chiller and cooling towerپوستر مجله چیلر و برج خنک کن

مجله چیلر و برج خنک کن، توسط دکتر خشایار شکیبی در موسسه هم اندیشان انرژی کیمیا در تهران منتشر می شود.

این نشریه به صورت دوماهنامه در حوزه های چیلر و برج خنک کن مقاله می پذیرد.