فصلنامه علوم و فنون بسته بندی

فصلنامه علوم و فنون بسته بندی

Science and Technology Packageپوستر فصلنامه علوم و فنون بسته بندی

فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین(ع)- مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی وبا اهداف ذیل منتشر می گردد:

۱-ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش

۲- شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها و خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

۳- انتشار مقاله های علمی و عرضه پژوهشهای انجام شده

۴- ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی- علمی- پژوهشی و انتقال و تبادل نتیج یافته ها، تجربیات و تولید، ترویج و ارتقا سطح دانش نظری و علوم مهندسی

۵- بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه های علوم نظری، مهندسی و کشاورزی به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه

۶- کمک به توسعه جامعه ایران از طریق طرح مسائل اقتصادی و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه حل

۷- تاکید بر یک موضوع یا حوزه تخصصی علوم نظری ، مهندسی و کشاورزی

۸- تاکید بر مطالعات علوم بسته بندی داخل و خارج کشور

۹- تاکید بر یک مسئله معین

۱۰- تاکید بر یک یا انواع بسته بندی و تکنولوژی های مربوطه

۱۱- تاکید بر رویکرد بین رشته‏ای درباره یک موضوع خاص در بسته بندی