نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

Applied Studies in Management Sciences and Developmentپوستر نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

نشریه "مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه" توسط موسسه مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاههای کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه مدیریت و حسابداری میپردازد. از اینرو از تمام اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان دعوت مینماید با ارسال مقالات علمی خود در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایند.

محورهای نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه:

• مدیریت دولتی

• مدیریت بازرگانی

• مدیریت صنعتی

• مدیریت مالی

• مدیریت گردشگری

• مدیریت فناوری اطلاعات

• مدیریت منابع انسانی

• مدیریت MBA، اجرایی و شهری کارآفرینی

• مدیریت کسب و کار

• مدیریت بیمه، مدیریت دانش و مطالعات میان رشتهای