دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک

دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک

Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineeringپوستر دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک

This journal is devoted to the computational and applied research in mechanical engineering. Original archival research papers are sought which include significant scientific and technical knowledge and concepts. The Journal publishes qualified papers that deal with the following fields or combination of them:

· Applied Mechanics

· Biomechanical Engineering

· Combustion

· Computational and Nonlinear Dynamics

· Computational Fluid Mechanics

· Computational Nanoscales

· Dynamic Systems and Control

· Electronic Packaging

· Energy Resources Technology

· Failure Mechanisms

· Fluid Mechanics

· Fracture Mechanics and Fatigue

· Fuel Cell Science and Technology

· Heat Transfer

· Manufacturing Science and Engineering

· Mechanical Design

· Mechanics of Materials

· Mechatronics

· Multiphase Flows

· Nanotechnology

· Power Generation Systems

· Renewable Energies

· Thermal Science and Engineering Applications

· Thermodynamics

· Turbomachinery

· Vibrations and Acoustics