مجله آب و فاضلاب

مجله آب و فاضلاب

Journal of Water and Wastewaterپوستر مجله آب و فاضلاب

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب به موازات ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه آب و فاضلاب در جهت تحقیق و توسعه در سطح کشور نیز سرمایه گذاری نموده است. در راستای چنین سیاستی فصلنامه آب و فاضلاب از سال ۱۳۷۵ تا کنون با اخذ درجه علمی - ترویجی و از سال ۱۳۸۴ بادرجه علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منتشر شده و در زمره معتبرترین مجلات علمی کشور قرار گرفته است. این شرکت تلاش می نماید پژوهشگران و دست اندرکاران این بخش را از جدیدترین و معتبرترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت کمی و کیفی منابع آب و آخرین دستاوردهای تصفیه آب و فاضلاب آگاه نموده و نقش و کاربرد ویژه ای در فرایند اطلاع رسانی علمی کشور داشته باشد.