فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

Journal of Regional Planningپوستر فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

فصلنامه علمی «برنامه ریزی منطقه ای» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «جغرافیا و برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» با کسب رتبه علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ مطابق نامه شماره ۲۱۱۰۲۶/۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ به شماره نامه ۳/۲۱۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود. همچنین این مجله در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ بر اساس رای هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی برابر با نامه شماره ۸۷/۱۶۰۱۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ مجوز انتشار دریافت نموده است.

هداف فصلنامه علمی«برنامه ریزی منطقه ای» که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و با همکاری انجمن علمی اقتصاد و توسعه منطقه ای ایران منتشر می شود؛ عبارت است از:

چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های جغرافیا و برنامه ریزی ، توسعه منطقه ای، برنامه ریزی شهرها و نواحی روستایی منتج به توسعه پایدار گردد. بدین منظورمجله برنامه ریزی منطقه ای به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با برنامه ریزی منطقه ای (شهر و روستا) و توسعه پایدار منطقه ای مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می باشد:

- منطقه و برنامه ریزی منطقه ای - ناحیه بندی و برنامه ریزی ناحیه ای

- شهر و برنامه ریزی توسعه شهری - روستا و برنامه ریزی توسعه روستایی

- شهرسازی و طراحی فضاهای ناحیه ای - طراحی منطقه ای

- اقتصاد منطقه ای - برنامه ریزی منطقه ای استراتژیک

- مسائل کلانشهرها و شهرنشینی - اکوتوریسم و رفتارهای فرهنگی در منطقه

- روابط و پیوندهای روستایی- شهری - مورفولوژی و تیپولوژی منطقه

- آمایش سرزمین - مشارکت، تعاون و توسعه پایدار منطقه ای

- ویژگی های اقتصادی و اجتماعی منطقه - مهاجرتهای روستایی- شهری

- عمران و توسعه ناحیه ای - رفاه اجتماعی و توسعه ناحیه ای

جغرافیای کاربردی و برنامه ریزی منطقه ای - اقلیم و برنامه ریزی منطقه ا ی


این نشریه می کوشد با استفاده از داوری و ارزیابی داوران صاحب نظر به پذیرش مقالاتی بپردازد که حاصل نوآوری پژوهشگران و نویسندگان آنها باشد.