فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها

فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها

Biological Journal of Microorganismsپوستر فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها

مجله زیست­ شناسی میکروارگانیسم­ ها با همکاری دانشگاه الزهرا، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه علوم ‏پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم‏ پزشکی اصفهان، دانشگاه شهید‏ چمران اهواز و دانشگاه شهرکرد منتشر می شود. به اطلاع می رساند بنا به تقاضای نویسندگان محترم تا اطلاع بعدی هزینه ابتدایی از بابت بررسی و داوری مقالات از نویسندگان اخذ نخواهد گردید و هزینه انتشار هنگام پذیرش علمی مقاله اخذ خواهد شد. همچنین داوری و انتشار مقالات انگلیسی نیز به صورت کاملا رایگان می باشد.

زبان مجله: فارسی و انگلیسی (یک شماره در سال به زبان انگلیسی چاپ می‏شود.) 

مجله زیست‏ شناسی میکروارگانیسم‏ها بر اساس ابلاغیه شماره ۲۷۰۹۹۶/۳ مورخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – پژوهشی است.