مجله مبدل گرمایی

مجله مبدل گرمایی

Journal of Heat Exchangerپوستر مجله مبدل گرمایی

این نشریه ، اولین و تنها نشریه تخصصی صنعت مبدل گرمایی در ایران می باشد.

نشریه مبدل گرمایی توسط دکتر خشایار شکیبی در موسسه هم اندیشان انرژی کیمیا در تهران به صورت دوماهنامه منتشر می شود.

شماره مجوز انتشار این دوماهنامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶۰۱۶-۹۰ میباشد