مجله بین المللی رهبری سازمانی

مجله بین المللی رهبری سازمانی

International Journal Of Organizational Leadership



پوستر مجله بین المللی رهبری سازمانی

nternational Journal of Organizational Leadership is devoted to theoretical and empirical research concerning organizational behaviour, organizational psychology, and managers' leadership tactics and consequences.

Topics covered by the journal include perception, cognition, judgment, attitudes, emotion, well-being, motivation, choice, and performance. Its specific purposes are to foster an improved understanding of how people in an organization are led and how business conduct can affect leadership.

This journal brings together a focus on leadership for scholars, consultants, practicing managers, executives, and administrators, as well as those numerous university faculty members across the world who teach leadership as a college course. It provides timely publication of leadership research and applications and has a global reach. It also focuses on yearly reviews of a broad range of leadership topics on a rotating basis and emphasizes cutting-edge areas through special issues.