مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

International Journal of RESISTIVE ECONOMICSپوستر مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

The Journal of Resistive Economics (OAJRE) is a double blind peer reviewed electronic journal which publishes original research papers, review papers, case reports, short communications, and letter to editor across fields of “Resistive Economics”.

Articles published in the journal may appear in multiple subjects (Economy under Sanctions, Green Economics, Entrepreneurship, Military Economics and Management, Oil and Gas Economics and Management, Law and Resistive Economics etc.)

OAJRE is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License ۴.۰ International. It is an Open Access Journal. The submitted manuscript and publication processing of accepted manuscripts are free of charge.