فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

UCT Journal of Research in Science ,Engineering and Technologyپوستر فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

UCT Journal of Research in Science ,Engineering and Technology(UJRSET)is a scholarly online, open access, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal focusing on theories, methods and applications in all scopes of engineering sciences. It is an international scientific journal that aims to contribute to the constant scientific research and training, so as to promote research in different engineering fields.