فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی

فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی

UCT Journal of Social Sciences and Humanities Researchپوستر فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی

UCT Journal of Social Sciences and Humanities  Research (UJSSHR) is a path breaking journal that adopts an open source approach to publication, viewing research as a cooperative enterprise between authors, editors, referees, and readers. UJSSHR is an open access, peer-reviewed, and refereed journal. The main objective of UJSSHR is to provide an intellectual platform for the international scholars. UJSSHR aims to promote interdisciplinary studies in Humanities  Research and social science and become the leading journal in these fields.