نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

International Journal of Management, Accounting and Economics (IJMAE)پوستر نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

نشریه بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (IJMAE) ، نشریه ای علمی - پژوهشی در مباحث مرتبط با سه محور اصلی کسب و کار (مدیریت، حسابداری و اقتصاد) است.

در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط به زبان انگلیسی منعکس گردد.

فراخوان ارسال مقاله:

به منظور تحقق اهداف نشریه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند.