مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد

مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد

International Journal of Management sciences and Economicپوستر مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد

IJMECO is a "peer-review" and "refereed" International Journal of Management sciences and Economic (IJMECO) “with ISSN:(Requst pending).It is the process through which experts in the field of study assess the quality of articles that are submitted to a journal for publication. It is an open access journal that publishes high-quality research articles,all areas of Social-science,, science and technology.

We welcome papers from both academicians and practitioners on theories, business models, conceptual paradigms, academic research, consultancy projects, as well as organizational practices. In particular, papers which consider the following general topics are invited.

Human Resource

Leadership and Work Values

Marketing

Internationalization

Corporate Governance

Technology Management

SME and Entrepreneurship

Banking

Economics

and Other Areas Related to Management…