فصلنامه جاده

فصلنامه جاده

Road Journalپوستر فصلنامه جاده

به منظور ترویج یافته های جدید در زمینه حمل و نقل جاده ای در میان جامعه علمی کشور، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – ترویجی با عنوان جاده را منتشر می نماید.

محورهای موضوعی:

  • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
  • برنامه ریزی حمل و نقل
  • روسازی راه و راه آهن
  • سیستم های هوشمند حمل و نقل
  • مدیریت بحران در حمل و نقل
  • مهندسی ارزش در حمل و نقل
  • مهندسی ایمنی حمل و نقل
  • مهندسی ترافیک
  • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
  • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

از پژوهشگران، اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویانی که مایل به ارایه مقاله در زمینه ­های فوق به زبان فارسی هستند، دعوت به عمل می­آید مقالات خود را از طریق وبگاه جاده به نشانی http://road.rahiran.ir ارسال فرمایند.