مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری

مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری

International Journal of Operation Research and Decision Studiesپوستر مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری

International Journal of Operation Research and Decision Studies (IJORDS) is a scholarly open access, peer-reviewed journal that publishes paper dealing with methods and applications in applied science and engineering management. IJORDS covers researches and developments in the field of applied sciences and technologies as it relates to Industrial Engineering, Computer Science, Applied Mathematics, Operation Research, Production and Manufacturing Engineering, Statistics, Economics and other related Applied Sciences and Engineering fields