فصلنامه پژوهش های فلسفی

فصلنامه پژوهش های فلسفی

Philosophical Investigationsپوستر فصلنامه پژوهش های فلسفی

فصلنامه پژوهش‌های فلسفی پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب ۹۸/۰۲/۰۲ با شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ از این پس با عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شود.

فراخوان مقاله

این مجله در موضوعات زیر آماده دریافت مقاله است:

فلسفه محض، معرفت شناسی، فلسفه های مضاف (فلسفه هنر، فلسفه دین، فلسفه اخلاق...)، فلسفه تطبیقی و فلسفه اسلامی

Call for papers

The journal of Philosophical Investigations accepts articles on the following topics:

Metaphysics (Epietemology & Ontology)
Applied Philosophy (philosophy of art, philosophy of religion, philosophy of ethics...)
Islamic Philosophy
Comperative philosophy