فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

journal of practical studies at Biosciences in Sportپوستر فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه بیرجند منتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه " فیزیولوژی ورزش" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همانندجو بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ مجوز علمی- پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است و همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد و در آخرین ارزیابی این پایگاه توانسته است کیفیت Q۳ و ضریب تاثیر۰/۰۷۰را کسب نماید.

محورهای موضوعی نشریه

"مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (JPSBS)"، تحقیقات علمی اصیل و مطالعات علمی را منتشر می کند که دربرگیرنده یافته ها و بینش جدید در موارد ذیل باشد:

فیزیولوژی ورزشی
عملکرد ورزشی
تغذیه ورزشی
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
سازگاری های قلبی – عروقی در ورزش
سازگاری های عصبی – عضلانی با ورزش
علم تمرین
فعالیت بدنی و تندرستی