فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی

فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی

International Journal of Medical Reviewsپوستر فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی

International Journal of Medical Reviews (ISSN: ۲۳۴۵-۵۲۵X) is a quarterly, international, peer-review, and open access journal dedicated to various disciplines of Medicine, Biology and Life Sciences.

The journal publishes all type of review articles, narrative review, meta-analysis, systematic review and mini-reviews.

International Journal of Medical Reviews is an official Journal of Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU) and is adhering to ICMJE and COPE recommendation.

پذیرش انواع مقالات مروری پزشکی در تمام زمینه های پزشکی و بیومدیسین و بهداشت