ژورنال مهندسی عمران

ژورنال مهندسی عمران

Civil Engineering Journalپوستر ژورنال مهندسی عمران

مجله ی مهندسی عمران (Civil Engineering Journal) با نمایه بین المللی ISI مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش های علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بین المللی مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید.

شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه DOI اختصاص می یابد.

این مجله به صورت ماهانه منتشر می گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان ۳ تا ۴ هفته می باشد، که پس از پذیرش، در شماره ی همان ماه چاپ خواهد گشت.

برای مشاهده ی جزییات بیشتر در مورد اهداف و نحوه ی ارسال مقاله به سایت مجله (www.CivileJournal.org) مراجعه نمایید.

دارای نمایه های بین المللی:

Thomson Reuters Master Journal List (Web of Science), Crossref (DOI), Index Copernicus, Google Scholar (USA), COPE (UK), ProQuest (USA), BASE (Germany), ZDB OPAC (Germany), TIB (Germany), EZB (Germany), ZB MED (Germany), SafetyLit (USA), Scientific Indexing Services (USA), Global Impact Factor (GIF), PBN (Poland), WZB (Germany), Directory of Science (USA).

لینک ISI مجله در تامسون رویترز:

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=۲۴۷۶-۳۰۵۵

Call for Papers:

We would like to invite you to submit your original work for consideration and possible publication in our research based scientific journal.

Civil Engineering Journal (C.E.J) is a multidisciplinary, an open-access, internationally double-blind peer-reviewed journal that is publishing ۱۲ issues per volume (monthly). Civil Engineering Journal providing a platform for the researchers, academicians, professionals and students to impart and share knowledge in the form of high quality empirical and theoretical research articles, review articles and technical note.

Civil Engineering Journal (C.E.J) has fast peer review process.

Civil Engineering Journal (C.E.J) is published monthly.