مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی

مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی

International Journal of Research in Science and Engineeringپوستر مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی

Call For Papers:

Greetings from International Journal of Research in Science and Engineering.

You are cordially invited to submit or recommend articles to the International Journal of Research in Science and Engineering (ISSN : ۲۳۴۷-۹۳۵۳), which is a peer-reviewed open access journal. The journal covers the issues related science and  Engineering related disciplines including their applications in academia, research. More information about the journal can be found at:

http://www.scientificrc.com/

Indexing:

>Iran Journals, Iran
> Regional Information Center for Science & Technology (RICeST), Iran.
> Bibliothekssystem Universität –Hamburg
> Staatsbibliothek Zu Berlin-Berlin State Library
> New Jour-Electronic Journals & Newsletter; Max Perutz Library- Vienna
> Zeitschriftendatenbank (ZDB)- German Journal Database
> Google Scholar
> Ulrich's Periodicals Directory
> Cabell's Directories
> Universal Impact Factor
> CrossRef
> The British Library
> Worldcat
> UK Index

Note: Last date to submit your paper for  (Volume ۱ Issue ۳) . Volume ۱ Issue ۳ issue will be online on ۱۵th october, ۲۰۱۵. Please submit your manuscript as e-mail attachment to editor@scientificrc.com or scientificresearchcenter@gmail.com  Before you submit a manuscript please ensure you have read the Author’s Guidelines.

Best regards,
Editorial Assistant

ISSN : ۲۳۲۲-۵۱۵۷
http://www.scientificrc.com/

editor@scientificrc.com

scientificresearchcenter@gmail.com