مجله علمی جراحی

مجله علمی جراحی

Academic Journal of Surgeryپوستر مجله علمی جراحی

هیئت تحریریه این مجله از شما دعوت می کنند تا مقالات انگلیسی زبان خود در حوزه های مختلف جراحی اعم از جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، جراحی اطفال، جراحی اعصاب، جراحی پلاستیک، جراحی قلب، جراحی قفسه صدری، جراحی عروق، جراحی اندوکرین، جراحی دستگاه گوارش، جراحی کولورکتال، جراحی انکولوژی، ارولوژی، بیهوشی، تروما، ENT، و موضوعات مرتبط با جراحی را از طریق سامانه سابمیت آنلاین مقالات (http://ajs.tums.ac.ir/index.php/ajs/author/submit) ارسال نمایید.

مجله مذکور انواع مقالات از قبیل مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات مروری، مقالات کیس ریپورت، مقالات کارآزمایی بالینی، نامه به سردبیر، و ... را منتشر می کند.

این مجله بابت انتشار مقاله، هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجله و نحوه ارسال مقاله می توانید به وب سایت مجله به نشانی http://ajs.tums.ac.ir مراجعه فرمایید، و یا با ایمیل ژورنال (ajs@tums.ac.ir) مکاتبه نمایید.