فصلنامه اقتصاد پنهان

فصلنامه اقتصاد پنهان

hidden economyپوستر فصلنامه اقتصاد پنهان

مجله اقتصاد پنهان به صورت دوماهنامه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به صورت آنلاین و چاپی منتشر می شود.

نشریه پژوهشی  تحلیلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ دارای مجوز ۲۰۸۴۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.