فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

Journal of Sea & Shipپوستر فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی با صاحب امتیازی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می گردد. این نشریه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی با هدف انتشار یافته­‌های بنیادی در حمل و نقل دریایی منتشر می‌­شود. این مجله مقاله­‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در تمام حوزه­‌های حمل و نقل دریایی، کشتیرانی، بنادر و فناوریهای مرتبط را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این نشریه همچنین مقاله ­های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های فوق را می ­پذیرد.

حوزه های اننتشار:

(تکثیر و پرورش آبزیان-فراوری محصولات شیلاتی-بررسی ذخایر و مدیریت صید و صیادی-آلودگی های دریایی-اقیانوس شناسی شیمیایی)، (فیزیک دریا-زمین شناسی دریا-اقیانوس شناسی دریا)، (سیستم های هدایت، ناوبری الکترونیکی و مخابراتی-سیستمهای الکتریکی و توزیع برق در کشتی-سیستمهای کنترل، ابزار دقیق، اندازه گیری و ایمنی درکشتی)، (اقتصاد و توریسم دریایی-حمل و نقل دریایی و توسعه پایدار-تجارت دریایی)، (مدیریت مناطق آزاد و ویژه-مدیریت گمرکی و پایانه ها-مدیریت بندر و کشتیرانی-)، (هیدرودینامیک و پیشرانش-طراحی سازه کشتی-تکنولوژی های ساخت دریایی)، (مصالح سازه های دریایی-تحلیل و طراحی سازه های دریایی-مدیریت و اجرای سازه های دریایی)، (مکانیک کشتی-تکنولوژی های دریایی-محیط زیست، آلودگی و انرژی در صنعت دریا)، (هدایت و راهبری کشتی-عملیات روی کشتی-مقررات ایمنی و زیست دریا)