فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

Studies of Economy, Financial Management and Accountingپوستر فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

اقتصاد

اقتصاد ارزش آفرینی
اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
اقتصاد و توسعه سیاسی
اقتصادکلان و جامعه مدرن صنعتی
مدیریت توسعه اقتصادی وفرهنگی
اقتصادمالی و..

مدیریت مالی

برپایی نظام حسابداری و گردشگری و گزارشگری مالی
نظام تامین مالی
رویکرد های نوین مالی و حسابداری
جایگاه مدیرت مالی در نظام حسابداری
جایگاه مدیریت مالی در اقتصاد و بازارهای پولی و مالی
تئوری ها و ابزارهای نوین مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی
لزوم تدوین استانداردهای مدیریت مالی برای واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ
مهندسی مالی (طراحی ابزارهای مالی اسلامی در حوزه بانکداری) و...

حسابداری

حسابداری و آموزش کاربردی آن
حسابداری و توسعه اقتصادی (با رویکرد حماسه اقتصادی)
حسابداری ، حسابرسی و ورشکستگی
حسابداری اسلامی، موانع، چالشها و راهکارهای اجرایی
تازه های حسابداری و حسابرسی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
حسابداری ، حسابرسی و فناوری اطلاعات
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری