مجله تحقیقات در ارولوژی

مجله تحقیقات در ارولوژی

Journal of Research in Urologyپوستر مجله تحقیقات در ارولوژی

مجله تحقیقات در ارولوژی با هدف چاپ و انتشار مقالات پژوهشی در زمینه نوآوری ها و پیشرفتهای اخیر در درمان طبی و جراحی مشکلات ارولوژیک طراحی شده است که بصورت فصل نامه منتشر میگردد.

با توجه به گسترش آموزش دوره های دستیاری ارولوژی در کشور و پذیرش سالانه بیش از ۱۰۰ دانشجو در این رشته در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی، نیاز به فراهم نمودن بستری جهت ارتقا سطح تحقیقات و پژوهش در زمینه های مختلف این رشته در کشور، چاپ و نشر مقالات اعضا هیات علمی در سطح ملی و همچنین اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات محققین احساس می شد. بنابراین، مجله تحقیقات در ارولوژی (Journal of Research in Urology) با مدیریت گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان به زبان فارسی-انگلیسی بصورت فصلنامه و با هدف چاپ و انتشار آثار و مقالات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ابداعات نوین در حیطه جراحی و درمان مشکلات ارولوژی بیماران در سطح ملی و بین المللی منتشر می گردد.

مخاطبین نشریه: محققین، اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته ارولوژی و متخصصین رشته های گوناگون که به نحوی با شاخه های پزشکی سر وکار دارند.