دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

JOURNAL OF RESEARCH ON ARCHAEOMETRYپوستر دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز به ­عنوان دانشگاهی مادر در سال ۱۳۹۱ اقدام به سرفصل نویسی و راه اندازی رشته باستان­سنجی برای نخستین بار در کشور با دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی در مقطع کارشناسی ارشد نمود. با توجه به عدم وجود نشریات تخصصی این حوزه دانشکده هنرهای کاربردی این دانشگاه به همراه جمعی از اساتید صاحب نام ملی و بین­ المللی تصمیم به راه ­اندازی نشریه­ای با عنوان پژوهه­ی باستان­سنجی اقدام نمودند. دو فصلنامه باستان­سنجی در راستای محورهای خود پذیرای مقالات علمی در ۲ بخش: مقالات علمی-پژوهشی، مقالات علمی– مروری ناب و سطح بالا منوط به تایید هیات داوران و انطباق با راهنمای تدوین و انتشار مقالات در نشریه خواهند بود. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از استادان، دانشجویان، و متخصصین دعوت به عمل می­آید مقالات خود را براساس محورهای نشریه ارسال نمایند.

موضوعات :سالیابی مطلق و نسبی میراث فرهنگی؛ منشایابی، ساختار شناسی، فن شناسی و فناوری میراث باستانی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی ، تحلیل های کمی و آماری میراث فرهنگی

محورهای نشریه:

محور اول: سالیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛

محور دوم: منشایابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛

محور سوم: ساختارشناسی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛

محور چهارم: پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری‌های باستانی آلی و معدنی؛

محور پنجم: مطالعات تحلیلی-آزمایشگاهی حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی،

محور ششم: پژوهش‌های سنجش از دور و تحلیل‌های کمی-آماری آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛