فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی

فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی

Journal of Humanities Islamic Sciencesپوستر فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی

نشریه «مطالعات علوم اسلامی انسانی» در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی و موردی می پردازد. 

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور می باشد . این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل، فلسفه و فلسفه علم، شبکه اجتماعی و فرهنگ خانواده، حقوق و ..