فصلنامه تولیدات دامی

فصلنامه تولیدات دامی

Journal of Animal Productionپوستر فصلنامه تولیدات دامی

فصلنامه تولیدات دامی توسط دانشگاه تهران در حوزه علوم دام و علوم طیور مقاله می پذیرد.

این نشریه علمی پژوهشی با هدف چاپ و نشر نتایج تحقیقات و دستاوردهای پژوهشی در زمینه تولیدات دام و طیور و فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در زمینه علوم دام و طیور و تولیدات آنها وکمک به پیشرفت و اعتلای دانش مبتنی در خصوص علوم دام و طیور منتشر می شود.