دو ماهنامه آینه پژوهش

دو ماهنامه آینه پژوهش

Journal Of Mirror Researchپوستر دو ماهنامه آینه پژوهش

دو ماهنامه آینه پژوهش ، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می شود.

این مجله از سال ۱۳۶۹ در حوزه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی به زبان فارسی مقاله می پذیرد.